Đà Nẵng: Tổ chức tiếp 16 hộ dân khiếu kiện về đất đai

(SGGP).- Ngày 21-1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp 16 hộ dân để giải quyết khiếu nại tố cáo với sự có mặt của Thanh tra Chính phủ và các sở, ban, ngành liên quan.

Các hộ dân được UBND TP Đà Nẵng mời đến buổi tiếp dân lần này là những hộ dân có khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai tại các dự án giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị của TP, đã được UBND TP Đà Nẵng xem xét giải quyết nhiều lần, đã có xác minh và kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên các hộ dân này vẫn tiếp tục gởi đơn thư khiếu nại tố cáo đến các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Đối với các trường hợp đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi làm việc, UBND TP Đà Nẵng thông báo văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ đối với những nội dung khiếu kiện cũ và thông báo chấm dứt việc xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo sau khi rà soát.

Tuy nhiên các hộ này hầu như chỉ lặp lại những nội dung mà họ đã khiếu kiện kéo dài, vượt cấp trong nhiều năm qua. Do vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến yêu cầu họ chấp hành đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có nội dung: “Yêu cầu ông (bà theo từng trường hợp cụ thể) chấp hành Quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Từ nay chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của ông (bà)”.

Ng.Hùng

Các tin, bài viết khác