Đà Nẵng: Trao và truy tặng Huân chương Độc lập cho 12 cá nhân

Sáng 25-4, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao và truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước cho 12 cá nhân đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 12 cá nhân được trao, truy tặng huân chương đợt này nguyên là các cán bộ cao cấp tại tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Ngãi. Đây chính là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của các đồng chí và thân nhân gia đình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng.

Ng. Hùng

Các tin, bài viết khác