Đắc Lắc : sản lượng mật đạt 4.500 tấn, cao nhất từ trước đến nay

Tỉnh Đắc Lắc vừa kết thúc thu hoạch mật ong niên vụ (2007-2008) với sản lượng mật đạt 4.500 tấn, cao nhất từ trước đến nay, với hơn 150.000 đàn ong.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 7 triệu USD, chiếm gần 30% sản lượng và kim ngạch xuất khẩu mật ong của cả nước. (T.HIỀN)

Các tin, bài viết khác