Đắc Nông : mua báo SGGP cấp cho điểm bưu điện văn hóa xã

Thường trực Tỉnh ủy Đắc Nông vừa có thông báo về việc mua báo SGGP cấp cho điểm bưu điện văn hóa xã.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ mua báo SGGP cấp cho 43 điểm bưu điện văn hóa xã và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính để thống nhất danh mục, số lượng, địa chỉ và thời gian bắt đầu cấp; theo dõi việc tiếp nhận và hướng dẫn các đơn vị được cấp báo phải quản lý và sử dụng đúng mục đích.

C.Dũng

Các tin, bài viết khác