Đắk Nông, Khánh Hòa rà soát hồ sơ liên quan các dự án của Công ty Cây xanh Công Minh

UBND tỉnh Đắk Nông, Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các tài liệu, hồ sơ liên quan Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để cung cấp cho Bộ Công an.

Ngày 8-5, nguồn tin Báo SGGP cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản giao các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan kiểm tra, rà soát các thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023; tổng hợp, cung cấp thông tin tài liệu (đóng dấu treo, dấu giáp lai) theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính đôn đốc, các sở, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan An ninh điều tra.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Bình Phước) và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

z5421194449287_c587aeb9e640468c1fd16093a049a804.jpg
Một trong những dự án cây xanh tại TP Gia Nghĩa

Theo nguồn tin Báo SGGP tại Đắk Nông, doanh nghiệp này tham gia 4 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu Công ty TNHH Cây xanh Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn; Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng) và Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn; Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021 – 2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu còn lại, doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm (khu vực bệnh viện cũ) huyện Krông Nô vào năm 2018 với giá trị gói thầu hơn 8 tỷ đồng.

Cũng năm 2018, doanh nghiệp này trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình: Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa) với giá trị hơn 6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an liên quan Công ty Công Minh.

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan Công ty Công Minh từ năm 2019 đến năm 2023 cho Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 có liên quan Công ty Công Minh.

z5421237879320_2abdcd22785a000df22aa923775d9c34.jpg
Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, cung cấp hồ sơ dự án cây xanh liên quan Công ty Công Minh

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cung cấp về cơ sở pháp lý để cấp ngân sách Nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án. Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán. Toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh.

Bộ Công an cũng yêu cầu cung cấp danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, UBND huyện liên quan việc thực hiện dự án; danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; hồ sơ thực hiện dự án: Toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán, thống kê từng lần tạm ứng.

Tin cùng chuyên mục