Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt, đồng bộ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, tại buổi họp của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của TPHCM vào ngày 30-1.

Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt, đồng bộ

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở TT-TT hoàn thiện mô hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của TPHCM thống nhất từ UBND thành phố đến các sở, ban ngành, địa phương theo kiến trúc chính quyền điện tử. Tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện nền tảng giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung tham mưu chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến để trình HĐND TPHCM trong kỳ họp giữa năm 2024.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND TPHCM chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2025, thời gian chậm nhất trong quý 2-2024 để các cơ quan có đủ nguồn lực triển khai chủ đề năm.

Tin cùng chuyên mục