Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn “bình thường mới” của thành phố ​

SGGPO
Về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở khẩn trương nghiên cứu, phát động đợt thi đua cao điểm 3 tháng cuối năm với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chiều 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự hội nghị.

Trước khi hội nghị bắt đầu, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 'bình thường mới' của thành phố ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phải chọn người đứng đầu có tài, có tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ biểu dương nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng ủy khối trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM và tăng cường các hoạt động chăm lo an sinh xã hội thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, chỉ còn thời gian ngắn là kết thúc năm 2021, năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố. Đây là các phần việc yêu cầu Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở phải rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn "bình thường mới" của thành phố.

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 'bình thường mới' của thành phố ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới. Trọng tâm là triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là lãnh đạo thực hiện hiệu quả về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM sau ngày 15-9-2021 đi vào cuộc sống theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy TPHCM, Chỉ thị 18 của UBND TPHCM và mới đây nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”.

Đảng ủy khối cũng cần tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và khẳng định văn hóa là nền tảng đồng hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 9 mới đây, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đã chỉ đạo phải triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, đây là nội dung mới, Ban Thường vụ Thành ủy đang cụ thể hóa Kết luận của Bộ Chính trị. Do đó, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung triển khai thực hiện kết luận, trên cơ sở bảo đảm một số yếu tố trọng tâm. Cụ thể, phải chọn người đứng đầu có tài, có tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ủng hộ cái mới; phải thay đổi về đánh giá, xếp loại cán bộ, lấy tư duy đổi mới, có sáng kiến sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là một trong những tiêu chí quan trọng và phải có sự kiểm soát.

Khẩn trương nghiên cứu, phát động đợt thi đua cao điểm 3 tháng cuối năm

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Lệ quán triệt Đảng ủy khối phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng mô hình, giải pháp mới, hiệu quả, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguồn thông tin; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Song song với tăng cường, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; có giải pháp thực hiện tốt việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch các vấn đề nội bộ. Chú trọng lãnh đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức. 

Về với nhiệm vụ trước mắt, đồng chí yêu cầu Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở khẩn trương nghiên cứu, phát động đợt thi đua cao điểm 3 tháng cuối năm với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cả năm 2021.

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 'bình thường mới' của thành phố ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở khẩn trương nghiên cứu, phát động đợt thi đua cao điểm 3 tháng cuối năm với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với các cơ quan báo chí thuộc khối, Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo công tác truyền thông phải chủ động, đi trước, thông điệp rõ ràng, nhất quán. Phát huy được thế mạnh, nói dân hiểu, dân thông, dân ủng hộ, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; Chú trọng thực hiện tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại thành phố trước những diễn biến phức tạp hiện nay. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả có tác động lan tỏa  tích cực đến đời sống xã hội.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đặt hàng Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TPHCM xây dựng đề án đổi mới trong hoạt động để khắc phục tình trạng hành chính hóa. Trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến để kết nối chặt chẽ với công đoàn viên, hội viên, người lao động nhằm kịp thời nắm bắt tình hình để hỗ trợ.

Triển khai các giải pháp trọng tâm, thực hiện “mục tiêu kép” của thành phố

Báo cáo tại hội nghị về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Lê Thị Hồng Nga cho biết, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối, đoàn thể Khối chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021. Trong đó, đặc biệt chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn song song với thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối, các đoàn thể khối đã nỗ lực, chủ động tham mưu Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối linh hoạt thay đổi phương thức và nội dung tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động và hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy khối phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu giãn cách xã hội. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khối nỗ lực chung tay đóng góp, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn, chăm lo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy khối cũng triển khai cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực “Ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố”; vận động bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, vận động hỗ trợ 421 trang thiết bị học tập trực tuyến tặng các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Song song đó, chỉ đạo các đoàn thể khối thực hiện việc nắm bắt, theo dõi và chăm lo đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Về công tác xây dựng Đảng, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên ngày càng thực chất hơn. Qua đó phản ánh sát thực tình hình công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tại cơ sở đảng.

Đảng ủy khối cũng tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo thực hiện giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cuối năm.

Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và thực tiễn tại Đảng bộ Khối; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và không bị trùng lắp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động của Đảng ủy Khối còn hạn chế; nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền và công tác dân vận. Cùng với đó, khẩn trương, tích cực rà soát và triển khai các giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu kép của thành phố vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phấn đấu hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung. Trong đó, nhiều đại biểu có ý kiến về Nghị quyết Nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ khối; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; có sáng tạo, linh hoạt trong tiếp thu chủ trương của thành phố và sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó là các ý kiến về việc siết lại quy chế làm việc; quan tâm đến hoạt động xây dựng lực lượng cho ngành y tế tại các cơ sở. Đặc biệt, các đại biểu cho rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; có chính sách dài hơi để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất…

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 'bình thường mới' của thành phố ảnh 4 Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho rằng việc cụ thể hóa nghị quyết Nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thành phố trong thời điểm hiện này là rất cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát phân tích, TPHCM là siêu đô thị với hơn 10 triệu dân. Khi dịch Covid-19 bùng phát, đời sống người dân rất vất vả, kinh tế TP rất khó khăn.

“Có thể nói, đây là năm kinh tế TPHCM suy giảm trầm trọng và ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của thành phố nhất trong những năm qua. Vì vậy, trong việc phục hồi của thành phố, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức là rất lớn. Họ vừa phải gánh trách nhiệm phát triển vừa phải gánh trách nhiệm phục hồi của thành phố trong những năm tháng tới, đòi hỏi phải có sự nâng chất mạnh mẽ trong thực hiện công vụ ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức”, ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cần tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 'bình thường mới' của thành phố ảnh 5 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Đoàn Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Đoàn Trung thừa nhận qua đợt dịch Covid-19, bộc lộ nhiều hạn chế ngay trong tổ chức liên đoàn. Cụ thể, tổ chức không thể tiếp cận được người lao động khi doanh nghiệp ngưng hoạt động, nhất là khi giãn cách xã hội. Mọi sự chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người lao động phải phó thác cho địa phương. Do đó, đồng chí cho rằng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy khối cần chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính.

Trong khi đó, đồng chí Lê Duy Minh, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế TPHCM trăn trở khi các chính sách hỗ trợ của thành phố và Trung ương đối với doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19 khá ngắn hạn, rất khó cho doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại.

Đồng chí Lê Duy Minh mong muốn các sở, ngành thuộc khối cần kết nối để đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp; có phương án tiếp nhận giải quyết thủ tục trực tiếp để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng cấp ủy động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng chí cũng gợi mở, cần mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP