Đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Ô Môn

Theo Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn (TP Cần Thơ), dự án được triển khai xây dựng từ năm 2006, bao gồm 4 nhà máy với tổng công suất 2.910MW, nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1, công suất 660MW bao gồm 2 tổ máy. Tổ máy số 1 đã được nghiệm thu đưa vào vận hành trong tháng 7-2009; tổ máy 2 đã thực hiện được 96,3% khối lượng, hiện nhà thầu đang chạy thử nghiệm. Đối với Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2, 3 và 4 đã giải phóng và san lấp mặt bằng; công tác tuyển chọn tư vấn kỹ thuật, lập hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đã hoàn tất và chờ phê duyệt...

Ước tính mỗi năm, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn sẽ tiêu thụ khoảng 4 tỷ m3 khí. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy trên còn chậm.

PHAN THỊ

Các tin, bài viết khác