ĐBSCL: Đầu tư xây dựng 129 cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Bộ Xây dựng vừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL.

Giai đoạn 2 của chương trình gồm 7 tỉnh, thành phố là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ đã đầu tư xây dựng 178 dự án (gồm 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao) để bố trí cho 57.252 hộ dân thuộc khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở.

Đến nay, các địa phương vùng ngập lũ ở ĐBSCL đã bố trí hơn 165.000 hộ dân vùng ngập lũ, sạt lở nguy hiểm vào sống an toàn, ổn định trong các cụm tuyến dân cư vượt lũ.

XUÂN QUANG

Các tin, bài viết khác