ĐBSCL: Ngăn chặn tình trạng mua mía non

(SSGP).- Chiều 17-8, ông Trịnh Minh Châu, Thành viên Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Tổ trưởng tiểu vùng ĐBSCL cho biết: Tiểu vùng ĐBSCL của Hiệp Hội mía đường Việt Nam và các nhà máy đường ở ĐBSCL vừa thống nhất thành lập tổ giám sát ngăn chặn tình trạng thu mua mía non.

Việc làm này giúp người trồng mía đạt năng suất, chữ đường và lợi nhuận cao nhất. Ngoài ra, các nhà máy đường còn thống nhất thời điểm bắt đầu niên vụ sản xuất 2009-2010 vào giữa tháng 9-2009. 

Giá bán lẻ đường cát trắng ở ĐBSCL hiện ở mức rất cao (12.000-13.000 đồng/kg), nhiều nhà máy đường trong vùng ĐBSCL muốn sớm bắt đầu niên vụ sản xuất mới để tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng đến trung tuần tháng 9-2009 thì 52.500ha mía ở ĐBSCL bắt đầu vào vụ thu hoạch. 

NH. CHÁNH

Các tin, bài viết khác