ĐBSCL: Ngư dân ngại ra khơi vì sản lượng khai thác thấp

(SGGP-12G).- Khoảng hai tuần nay, ngư dân Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng rất ngại đưa tàu cá ra khơi vì hiện nay đang vào mùa sinh sản của cá biển. Do lượng cá con quá nhiều và vào mùa nước chảy mạnh nên sản lượng khai thác thủy sản chỉ đạt khoảng 60% so với những tháng đầu năm.

Theo ngư dân, khoảng 2 tháng nữa ngư trường khai thác của hàng ngàn tàu cá ở ĐBSCL mới ổn định trở lại nhưng ngư dân lại lo giá dầu tăng trở lại.

Ngư dân Trần Văn Tho ở cửa biển Khánh Hội (U Minh, Cà Mau) cho biết, mỗi chuyến khai thác biển tàu của anh thu về khoảng 25 tấn cá các loại nhưng chuyến ra khơi vừa rồi chỉ thu về khoảng 12 tấn nên mỗi tàu lỗ trên 25 triệu đồng.

Không riêng gì đoàn tàu của anh Tho mà hàng ngàn ngư dân ven biển ĐBSCL cũng bị lỗ vốn vì sản lượng khai thác biển không chỉ giảm 30%-40% mà giá cá biển cũng giảm 20% do cá đồng về chợ các tỉnh ĐBSCL rất nhiều.

HÀ KIM TUYỀN

Các tin, bài viết khác