Đề nghị báo chí phản ánh các phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền tại TPHCM

SGGPO

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng các điển hình cá nhân, tổ chức và các mô hình hay, hiệu quả trong cải cách hành chính.


Ngày 9-1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do UBND TPHCM tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đã nêu các giải pháp thực hiện chính quyền đô thị và cải cách hành chính (CCHC) bám sát chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Đề nghị báo chí phản ánh các phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền tại TPHCM ảnh 1 Giám đốc Sở Nội Vụ Huỳnh Thanh Nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị năm 2021, TPHCM tập trung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và TP Thủ Đức, sắp xếp khu phố đúng tiến độ.

TP tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131 của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của UBND TPHCM, UBND TP thuộc TPHCM, UBND quận, phường; chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP thuộc TPHCM, Chủ tịch UBND quận, phường.

Đồng thời, TPHCM phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, TP thuộc TPHCM, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương. Ban hành quy định, phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường. 

TPHCM rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.  

Một điểm đặc biệt theo ông Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM là TPHCM tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, TPHCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nhằm nâng cao tính răn đe, cảnh báo và phòng ngừa những hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức công vụ. Qua đó, góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM.

“Đây là một trong những bước đột phá của TPHCM về cải cách hành chính gắn với mô  hình chính quyền đô thị”, ông Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ. 

Trong CCHC, năm 2020, TPHCM đã nhận và giải quyết gần 12,4 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là hơn 12,1 triệu hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,3%). Năm 2021, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TPHCM khuyến khích phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp; chủ động cải cách trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

TPHCM tiếp tục xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, hiệu quả; hoàn thiện khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, TPHCM cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử  theo hướng đột xuất. Đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

“Đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch; đồng thời biểu dương, nhân rộng các điển hình cá nhân, tổ chức và các mô hình hay, hiệu quả trong cải cách hành chính”, ông Huỳnh Thanh Nhân nói.
 

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM PHẠM THỊ HỒNG HÀ: Hướng dẫn việc xử lý công tác tài chính, tài sản khi thành lập TP Thủ Đức

Đề nghị báo chí phản ánh các phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền tại TPHCM ảnh 2 Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao TPHCM thu ngân sách gần 364.900 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng gần 24,8% tổng dự toán thu cả nước). Để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục CCHC, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. TPHCM tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Trong năm 2021, ngành tài chính sẽ tham mưu UBND TPHCM các nội dung liên quan công tác tài chính ngân sách như hướng dẫn việc xử lý công tác tài chính, thực hiện bàn giao, sử dụng tài sản tại 3 quận sáp nhập của TP Thủ Đức và các phường sáp nhập ở quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận. 

Ngành tài chính cũng hướng dẫn công tác quyết toán năm 2020, tổ chức điều hành dự toán ngân sách đơn vị dự toán ngân sách năm 2021 của các quận, TP Thủ Đức, phường; hướng dẫn quy trình xử lý các vấn đề phát sinh về tài chính của 16 quận có sự chuyển đổi từ cấp ngân sách trở thành đơn vị dự toán khi không còn cấp chính quyền địa phương; trình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho TP Thủ Đức năm 2021.

Chủ tịch UBND quận Thủ Đức TRƯƠNG TRUNG KIÊN: Tiếp tục thực hiện các công việc để tạo nền tảng chuyển giao, thành lập TP Thủ Đức

Đề nghị báo chí phản ánh các phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền tại TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức Trương Trung Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong năm 2021, quận Thủ Đức hợp nhất với quận 2 và quận 9 để  thành lập TP Thủ Đức theo Nghị quyết số 1111 của Ủy  ban Thường vụ Quốc hội và triển khai mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội.

Quận Thủ Đức đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, phù hợp lộ trình khởi động và vận hành TP Thủ Đức trong năm 2021. Trong đó, Quận ủy, UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 12 phường tập trung giải quyết dứt điểm những đầu việc trước ngày 31-12-2020. Đối với các công việc chuyển tiếp kéo dài sang năm 2021, UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện nhằm tạo nền tảng, xây dựng cơ sở phục vụ việc chuyển giao đảm bảo quá trình vận hành bộ máy và hoạt động quản lý Nhà nước của TP Thủ Đức được ổn định và thông suốt. 

Quận tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo Quận ủy - UBND quận với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, tiếp tục cống hiến và phục vụ. Các nội dung liên quan đến người dân, doanh nghiệp như việc điều chỉnh các loại giấy tờ do thay đổi tên đơn vị hành chính cũng được thông tin công khai, đầy đủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

MẠNH HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM: Kiến nghị Trung ương hỗ trợ 83.000 tỷ đồng

Ngày 26-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo về phương án đầu tư đường Vành đai 3 TPHCM. Trên cơ sở thống nhất giữa UBND TPHCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, việc đầu tư khép kín đường Vành đai 3 TPHCM giai đoạn 2021-2026 là rất cần thiết.

Quy hoạch

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Tây Bắc: Hình thành khu đô thị thông minh, sinh thái

Khu đô thị Tây Bắc TPHCM liên quan đến hàng chục ngàn người đang sinh sống bị “quy hoạch treo” lâu năm, cũng là vùng đất gần như không bị ngập lụt, nước biển dâng. Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản trình UBND TPHCM về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch khu đô thị này.

Tin buồn