Đề nghị tăng tính chủ động cho địa phương khi phân cấp, ủy quyền

Sáng 14-5, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân chủ trì buổi giám sát với UBND quận 12 việc thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) về tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.

z5439305265583_e2c573c0d4c5ef737c24da194d148738.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Theo UBND quận 12, thực hiện công tác CCHC, quận đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Quận thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy biên chế các phòng, ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với đề án vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc sự nghiệp trực thuộc đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương về đổi mới, cơ cấu, sắp xếp bộ máy của quận, phường chỉ mới ở một số đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Việc sắp xếp bộ máy chỉ dừng lại ở việc thay đổi tên gọi, điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp, chưa thực hiện việc sáp nhập, giảm số lượng các đơn vị trực thuộc.

z5439304856862_c8555c17f55261800bc52dfd7bc317bc.jpg
Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu HĐND TPHCM đã nêu ý kiến, đặt vấn đề với nhiều nội dung trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ tại UBND quận 12 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các đại biểu quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phân cấp ủy quyền, tinh giản đầu mối cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Nguyễn Văn Đạt, mục tiêu của cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ nhằm giảm các đầu mối, cấp trung gian, giảm đơn vị sự nghiệp công lập… Đồng thời, tăng tính khoa học của tổ chức bộ máy, tăng chất lượng cán bộ, cũng niềm tin, sự đồng thuận của người dân. Đại biểu đề nghị UBND quận 12 phân tích rõ các kết quả này.

z5439304851701_c1144aadfdec2f8f915e2f6a32b8b725.jpg
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Nguyễn Văn Đạt đặt vấn đề tại buổi giám sát

Trao đổi với đại biểu, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức đánh giá qua CCHC trên địa bàn quận cho thấy bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Các đầu mối được sắp xếp gọn, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Việc được UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền một số nội dung đã tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương, tháo gỡ nhiều khó khăn, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND quận 12 cũng kiến nghị UBND TPHCM rà soát, sửa đổi, bổ sung các quyết định phân cấp theo hướng tăng tính chủ động thực hiện nhiệm vụ cho quận, huyện như thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc quận, xét điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, kiến nghị sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện chuyển cán bộ đang làm việc tại phường thành cán bộ, thuộc biên chế của UBND cấp huyện.

z5439304847726_d7694eadff2bde6c94e896f316d58cc2.jpg
Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức trao đổi tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đánh giá việc CCHC về tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ được UBND quận 12 quan tâm thực hiện tốt. Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND quận 12 đã bám sát các chỉ đạo của trung ương và thành phố. Quận cũng có nhiều cố gắng trong công tác cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện và chỉ số chuyển đổi số của quận nằm trong nhóm khá.

Nhận định việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, việc bố trí trụ sở, kinh phí hoạt động cho khu phố, ấp mới thành lập cũng còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND quận 12 tiếp tục quan tâm thực hiện quyết liệt hơn nữa các nội dung chỉ đạo mà thành phố đã giao cho địa phương.

z5439304844388_0daf0c48f0e96e83d3751c756299c96f.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân kết luận buổi giám sát

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị UBND quận 12 tập trung thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội. Quận cũng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành và phối hợp trong nội bộ các phòng, ban, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục