Đề xuất thu nhập tăng thêm cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68

SGGP
Theo Nghị quyết 03 được HĐND TPHCM thông qua tháng 3-2018, các đơn vị sẽ dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ để chia sẻ thu nhập tăng thêm cho nhóm đối tượng này. 

Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa chỉ đạo một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm là rà soát, đề xuất chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ hợp đồng được ký kết theo Nghị định 68, tham mưu, báo cáo UBND TP trước ngày 15-8. Việc này được giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện.

Nghị định 68/2000 quy định cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ hợp đồng với các công việc như bảo vệ, lái xe, nhân viên vệ sinh, bảo trì thiết bị... Theo Nghị quyết 03 được HĐND TPHCM thông qua tháng 3-2018, các đơn vị sẽ dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ để chia sẻ thu nhập tăng thêm cho nhóm đối tượng này. Tại kỳ họp bất thường diễn ra ngày 8-4, UBND TP đã trình bổ sung đối tượng hợp đồng 68 vào nhóm được hưởng thu nhập tăng thêm, nhưng sau khi thảo luận, tờ trình chưa được thông qua. 

Ngoài nội dung này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, gồm đánh giá hiệu quả thực hiện ủy quyền cho các sở, ban, ngành, UBND quận huyện; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu tại các sở, ban, ngành, quận huyện trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện sáp nhập phường, khu phố; triển khai hệ thống phòng họp không giấy và ứng dụng giao việc - nhắc việc thông minh… 

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn