Địa danh "Long Thành" có nghĩa là “thành rồng”?

Toàn cảnh huyện Long Thành.

Hỏi: Trước đây, tôi đọc một bài báo và thấy có người nói địa danh Long Thành (Đồng Nai) vốn có nghĩa là “thành rồng”. Không biết có đúng không?
Phan Ngọc Liễn (Long An)

Trong từ Hán Việt, có nhiều từ đồng âm. Vì vậy, nếu không có chữ Hán kèm theo chữ Quốc ngữ, chúng ta có thể hiểu lầm. Có 4 từ long, trong đó có 2 từ phổ biến nhất có nghĩa là “con rồng” và “thịnh vượng”. Có 3 từ thành, trong đó có 2 từ được nhiều người biết nhất, đó là “cái thành” và “thành công”. Trong các địa danh Thăng Long, Hạ Long, “long” là “rồng”. Trong hai địa danh Vĩnh Long, Long An, “long” là “thịnh vượng”.

Từ Long Thành để chỉ một địa danh ở tỉnh Đồng Nai, trong Địa bạ tỉnh Biên Hòa, không phải là “thành rồng” mà có nghĩa là “thành công và thịnh vượng”.

Vậy sự khẳng định trong bài báo trên là không đúng.

LÊ TRUNG HOA

Các tin, bài viết khác