Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Điện mừng gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Toàn văn Điện mừng như sau:

Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi đến Đại hội, đến toàn thể đảng viên và nhân dân Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cũng như những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được, đặc biệt là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đưa vai trò và vị thế của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu đó một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thể hiện bản lĩnh cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết cùng chung lý tưởng, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng cam cộng khổ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Thưa các đồng chí,
Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu của nhân dân Việt Nam Lào, cũng như các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và để lại cho lớp lớp thế hệ mai sau. Quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào là quan hệ có tính sống còn, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công rực rỡ.
Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
* Cũng nhân dịp này, các Ban của Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cũng đã có Điện mừng gửi đến các Ban của Đảng, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, các đoàn thể nhân dân, Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP