Diễn văn của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XII

Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Sau 26 ngày làm việc khẩn trương trong không khí dân chủ và với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, hôm nay, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự của mình.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, từ thực tiễn cuộc sống và qua các cuộc tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước, Quốc hội đã thảo luận, phân tích một cách khách quan diễn biến tình hình và thống nhất nhận định: Trong thời gian qua, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những nguyên nhân nội tại, nền kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Trung ương Đảng; sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ; sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự tích cực giám sát của Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã bước đầu hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực có xu hướng tăng; sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển khá; lạm phát tiếp tục được kiềm chế; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng; những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và đời sống nhân dân đang từng bước được tháo gỡ...

Tuy nhiên, đến nay tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác lập pháp, tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình thông qua các dự án luật, cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và thông qua 11 dự án luật, góp phần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đó là: Luật quản lý nợ công; Luật lý lịch tư pháp; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quy hoạch đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và cho ý kiến về 6 dự án luật khác để tiếp tục chuẩn bị, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan hữu quan tổ chức  triển khai thực hiện tốt các luật mới được thông qua, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các vấn đề được Quốc hội giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để đưa nhanh luật vào cuộc sống; tập trung cao cho công tác chuẩn bị để thực hiện tốt nhất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2010.

Tại kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo với Quốc hội tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư đến nay; Quốc hội đã nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội. Cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ niềm phấn khởi trước những thành tựu và sự phát triển của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng thời cũng nói rõ những băn khoăn, lo lắng về những mặt yếu kém, tiêu cực trong xã hội, nhất là về sự xuống cấp của giá trị đạo đức, văn hoá; tình trạng tham nhũng, lãng phí, trật tự kỷ cương lỏng lẻo; góp ý kiến cho công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp quý báu, thiết thực của cử tri và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Về hoạt động giám sát, cùng với việc xem xét các báo cáo kết quả giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội về những vấn đề nổi lên bức xúc trong cuộc sống, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm” - một vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của nhân dân, đến môi trường và chất lượng cuộc sống.

Qua giám sát cho thấy việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn những hạn chế, bất cập; các quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ, chồng chéo, việc triển khai thực hiện còn chậm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu; việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết… Quốc hội đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan của tình hình trên và đã thông qua Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 6 vị Bộ trưởng và nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các Bộ, ngành về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn lần này đều là những vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo hướng tập trung hơn và có chiều sâu hơn, thực chất hơn.

Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lớn, quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Quốc hội yêu cầu các vị đã trả lời chất vấn nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, sớm triển khai thực hiện các giải pháp, lời hứa và nhiệm vụ thuộc chức trách của mình, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại và báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, kết hợp với chất vấn của đại biểu Quốc hội giữa hai kỳ họp Quốc hội để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số báo cáo chuyên đề; thông qua Nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về cách thức tiến hành kỳ họp, Quốc hội tiếp tục có những cải tiến như bố trí hợp lý phiên họp trù bị và trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri; xen kẽ việc đọc báo cáo và thảo luận ở tổ, ở hội trường; ghép các nội dung gần nhau hoặc liên quan với nhau theo nhóm vấn đề để thảo luận, để chất vấn, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau; điều hành kiên quyết, linh hoạt; tại phiên giám sát chỉ nghe và thảo luận báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội… Những cải tiến này đã góp phần rút ngắn được thời gian mà vẫn bảo đảm số lượng và chất lượng các nội dung của kỳ họp.

Thực hiện Nội quy kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tham dự khá đầy đủ các phiên họp của Quốc hội; dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu một số lượng lớn tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu có chất lượng và tâm huyết; phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri, sát với tình hình thực tế của đất nước.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII đã thành công tốt đẹp. Để phát huy những kết quả của kỳ họp, tôi đề nghị:

- Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và đổi mới công tác tiếp xúc cử tri.

- Các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đẩy đủ ý kiến của cử tri với Quốc hội; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Những kết quả của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và cử tri cả nước. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quý đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cảm ơn sự lãnh đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan; cảm ơn sự hoạt động tích cực của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2009 và những năm tiếp theo là rất nặng nề. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản - Việt Nam

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào sáng 19-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; làm việc với Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính...

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP