Đoàn cần phải làm cho nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu trong suy nghĩ và hành động của thanh niên (*)

(Phát biểu của đồng chí LÊ THANH HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2007 – 2012)

Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa tất cả các đồng chí,

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi thân ái gởi đến toàn thể đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên tình cảm thân thương, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với thế hệ trẻ thành phố. Chúc các đồng chí đại biểu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII thành công tốt đẹp. Xin chào mừng và kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS HCM, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố ta lần này diễn ra vào lúc tuổi trẻ thành phố và cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Chúng ta cũng đang bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII. Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, đất nước ta có thế và lực mới, nhiều thuận lợi và thời cơ đang mở ra. Trong khi đó xu thế toàn cầu hóa về kinh tế tiếp tục tăng cao, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức, sự hợp tác, làm ăn theo luật pháp quốc tế và cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia, sự xâm nhập về văn hóa, lối sống không lành mạnh, âm mưu chống phá ta của các thế lực thù địch... đó là những khó khăn và thách thức rất lớn.

Tất cả tình hình trên, đòi hỏi lực lượng thanh niên, đội xung kích của dân tộc ta phải phát triển ngang tầm thời đại, có tri thức và bản lĩnh chính trị, văn hóa, đạo đức vững vàng. Vì thế, Đại hội Đoàn lần này phải là sự kế tục xuất sắc truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước; đánh dấu một chặng đường mới của tổ chức Đoàn, tạo ra những phong trào hành động mới sôi động, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên; giải quyết những vấn đề thiết thân nhất, gắn bó trách nhiệm của tuổi trẻ với hiện tại và tương lai của đất nước, của thành phố chúng ta, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình, trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, hiện đại, văn minh.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,
Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Qua các phong trào hành động cách mạng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố đã cùng xã hội chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên có ý thức giữ gìn nhân cách và nghĩa vụ công dân, biết sống có nghĩa tình và có văn hóa. Nhiều đoàn viên, thanh niên trưởng thành, có hiểu biết đường lối chính trị của Đảng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có kiến thức văn hóa, có năng lực công tác ở nhiều lĩnh vực, là nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thành phố. Nhiều thanh niên đã và đang có mặt ở những nơi khó, việc khó, những lĩnh vực có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tiễn cuộc sống để rèn luyện và trưởng thành. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên thành phố đã chủ động đề xuất và thực hiện các đề án gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố, đã tạo ra những phong trào hành động cách mạng sôi động thu hút đông đảo thanh - thiếu nhi tích cực thi đua thực hiện, được xã hội nhìn nhận, ca ngợi.

Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và những thành quả trong lao động, học tập, công tác của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những mặt thành công, Đoàn Thanh niên thành phố cần phải quan tâm đúng mức đến những khó khăn, thách thức đối với công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi thành phố trong thời gian sắp tới. Đó là mặt tiêu cực nảy sinh từ đời sống văn hóa - xã hội đô thị đang phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế thế giới. Đó là tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội. Đó là vấn đề giữ gìn an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị, khắc phục tệ xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp về đạo đức, lối sống, mơ hồ về chính trị, kém hiểu biết về lịch sử dân tộc, đua đòi theo thị hiếu thấp kém... Một bộ phận thanh niên chưa ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Về tổ chức Đoàn, thì trình độ và năng lực của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; loại hình tập hợp thanh niên của Đoàn - Hội chưa kịp đổi mới để phù hợp với chuyển biến của tình hình. Thành đoàn có trong tay nhà văn hóa, nhà xuất bản và đủ các báo cho thanh niên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng; tuy hoạt động đã có kết quả tốt, nhưng vẫn chưa phát huy được thật mạnh mẽ vào việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội về các mặt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tác động được trên diện rộng... Thẳng thắn nhìn lại mình, nhận rõ những yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình là một việc hết sức quan trọng và cần thiết đối với tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên.

Các đồng chí thân mến,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII được Bộ Chính trị thông qua, đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2010 là: “Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Với vị trí là một đô thị lớn, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, mỗi thuận lợi hay khó khăn, mỗi thành công hay không thành công, mỗi bước đi nhanh hay chậm, bền vững hay thiếu bền vững của thành phố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ phát triển chung của khu vực phía Nam và cả nước. Thành phố “vì cả nước, cùng cả nước” đi lên. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm mà Trung ương Đảng và nhân dân cả nước tin tưởng, kỳ vọng vào Đảng bộ và nhân dân thành phố. Vậy, tuổi trẻ thành phố phải làm gì để xứng đáng với truyền thống xung kích cách mạng của thanh niên trước vinh dự và trách nhiệm đó? Đề nghị các đồng chí bàn thảo cho kỹ, cho sâu nhiệm vụ các mặt công tác của Đoàn trong 5 năm tới như đã nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn lần này để có sự trả lời thật xứng đáng.

Thưa các đồng chí,

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa quốc tế.

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Bác Hồ”. Nhân Đại hội Đoàn, ôn lại những lời dặn của Bác đối với thanh niên là rất cần thiết. Trong “Thư gửi các bạn thanh niên” ngày 17 tháng 8 năm 1947, Bác căn dặn: “Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng, thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.

“…Mỗi thanh niên, nhất là mỗi cán bộ, phải kiên quyết làm bằng được những điều sau đây: Các sự hy sinh khó nhọc, thì mình làm trước người ta; còn sự sung sướng, thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước... Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng quyết làm cho kỳ được. Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý. Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc. Quyết tâm làm gương về mọi mặt, siêng năng, tiết kiệm, trong sạch. Chớ kiêu ngạo, tự mãn; nên nói ít, làm nhiều, thân ái, đoàn kết. Như thế thì ai cũng sẽ yêu mến, kính phục thanh niên và phong trào thanh niên nhất định sẽ ăn sâu, lan rộng”.

Tôi nghĩ rằng, những lời dạy của Bác cách đây đã 60 năm nhưng vẫn rất thiết thực, bổ ích cho chúng ta.

Do đó, Đoàn cần phải làm cho nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu trong suy nghĩ và hành động của thanh niên, giúp thanh niên sống đẹp, sống có hoài bão lớn với niềm tin sâu sắc vào tương lai của dân tộc. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư và tình cảm của thanh niên, Đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nhận thức, tư tưởng cho thanh niên, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và xây dựng bản lĩnh vững vàng cho thanh niên; đảm bảo sự kiên định, khẳng định sự trung thành tuyệt đối của thanh niên với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng là chìa khóa mở ra cánh cửa cho tuổi trẻ đi vào tương lai, là vũ khí tinh thần để chiến thắng mọi thử thách, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xung kích tình nguyện xây dựng thành phố, đất nước phồn vinh, vững mạnh, xây dựng một thế hệ trẻ tự chủ và kiên cường.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố phải làm nòng cốt trong việc tham gia giải quyết các vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội của thành phố, xây dựng nếp sống văn minh cho thanh niên; tham gia thực hiện một số chương trình, công trình trọng điểm của thành phố, như vấn đề cải cách hành chánh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vấn đề môi trường, trật tự an toàn giao thông... Đoàn phải tích cực góp phần xây dựng thế hệ trẻ, sống có lý tưởng cách mạng, biết độc lập suy nghĩ, giàu nghị lực, ý chí vươn lên, được trang bị về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có những hiểu biết cần thiết làm cho nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, với những nhân tài xuất hiện trên nhiều lĩnh vực để chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong bối cảnh của thời đại mới.

Đoàn Thanh niên Cộng sản phải làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chính sách về thanh niên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đang là một yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài. Đoàn phải xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi về năng lực, tốt về đạo đức, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, trách nhiệm đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh niên phải được tổ chức Đoàn coi là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tất cả các cấp bộ Đoàn. Tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa thanh niên với Đảng, đề đạt với Đảng và Nhà nước những vấn đề mới trong công tác thanh niên, về nguyện vọng chính đáng của thanh niên để Đảng và Nhà nước xem xét giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng như học tập, việc làm của thanh niên.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thanh niên là hiện tại, là tương lai đất nước. Chăm lo, giáo dục, rèn luyện Đoàn Thanh niên và thanh - thiếu nhi, chính là chăm lo cho tương lai của mỗi gia đình, của cả dân tộc chúng ta. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi người, của toàn xã hội và của cả hệ thống chính trị.

Nhân Đại hội Đoàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban - ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm, dành thời gian cho công tác thanh niên, lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác thanh niên và chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa; tạo điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các phong trào thiết thực, cụ thể trong thanh niên; quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của thanh niên.

Lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe những ý kiến, đề xuất của Đoàn Thanh niên thành phố, luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ thành phố sẽ thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn lần thứ VIII đặt ra, làm cho Đoàn xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ, đội hậu bị tin cậy của Đảng, huy động được toàn thể thanh - thiếu nhi tham gia cùng nhân dân thành phố xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng và bảo vệ thành phố mang tên Bác - thành phố Anh hùng.

Tại diễn đàn đại hội trang trọng này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đồng ý với kiến nghị của đoàn viên thanh niên thành phố về việc xây tặng Cung Văn hóa thiếu nhi; đề nghị Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ VIII sớm hoàn chỉnh đề án để triển khai thực hiện.

Chúc Đại hội VIII của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.

Chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu.

(*) Đầu bài do Báo SGGP đặt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Xây dựng Đảng

Mặt trận thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 của mặt trận, bao gồm: giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP