Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra cứu dịch vụ pháp lý trên mạng

Bộ Tài chính đang xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, trong quý 1-2020, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tìm hiểu, tham vấn dịch vụ pháp lý trên trang web này. 

Cụ thể, theo kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành tài chính, bổ sung thêm phân loại các văn bản có tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà Việt Nam là thành viên cũng sẽ được đăng tải lên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quy chế hỏi - đáp chính sách tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm kịp thời trả lời các vướng mắc pháp lý của người dân, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong lĩnh vực quản lý.

Bộ Tài chính sẽ thường xuyên công bố công khai về quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Cụ thể như mục hỏi - đáp chính sách được liên kết đến mục hỏi - đáp chính sách tài chính; mục quyết định xử phạt vi phạm hành chính được liên kết đến mục khen thưởng - xử phạt; mục cơ sở dữ liệu, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế được liên kết đến mục hệ thống văn bản...

Tin cùng chuyên mục