Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc

Cần cơ chế xã hội hóa dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương) kiến nghị, nghiên cứu có cơ chế xã hội hóa các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch. Theo đó, các đơn vị có thể dùng các thông tin quy hoạch đã được công khai và bổ sung các giá trị gia tăng vào các ứng dụng như phát triển các công cụ tìm kiếm nhanh, so sánh giữa các điều kiện quy hoạch, các dự án, thửa đất với nhau…