Doanh thu của FPT từ thị trường nước ngoài tăng 30%

Trong 7 tháng đầu năm 2016, FPT đã ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế đạt 20.931 tỷ đồng, và 1.421 tỷ đồng, đạt tương ứng 93% và 100% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.207 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 906 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.976 đồng sau 7 tháng.

Toàn cầu hóa tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng cho tập đoàn. Sau 7 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 3.139 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và 428 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ lĩnh vực xuất khẩu phần mềm với doanh thu tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt thị trường Nhật - thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài duy trì mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng ấn tượng 53% so với cùng kỳ (tính theo đồng).

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm của FPT có doanh thu tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước

Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh trong 7 tháng đầu năm với mức tăng 33% về doanh thu và 39% về lợi nhuận trước thuế, đạt tương ứng 104% và 111% kế hoạch. Lĩnh vực bán lẻ hiện đang có 334 cửa hàng tính tới cuối tháng 7, tiếp tục tăng thị phần trong các ngành hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng.

BÁ TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ