Đời sống đồng bào Khmer Nam bộ ngày càng khởi sắc

(SGGP).– Ngày 9-1, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt các cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer Nam bộ tiêu biểu nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2012 và định hướng công tác năm 2013.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, trong năm qua, các địa phương trong vùng đã tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng dân tộc Khmer như: Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại 125 xã và 162 ấp đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 110 tỷ đồng; xây dựng 12.000 căn nhà; hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo bằng tiền và hiện vật trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ định canh định cư trên 20 tỷ đồng.

Ông Bùi Ngọc Sương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết: Mỗi năm, giảm được 3% hộ dân tộc Khmer nghèo (hiện còn khoảng 35% hộ nghèo so với tổng số hộ dân hiện có). Số lượng học sinh, sinh viên dân tộc Khmer tăng dần qua các năm. Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục ổn định, phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, tạo môi trường tốt để đồng bào an tâm lao động, học tập, xây dựng cuộc sống.

Năm 2013, vùng Tây Nam bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo và tăng cường công tác giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động; tăng cường tổ chức và đổi mới công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu thực trạng và đề xuất những giải pháp về giáo dục, đào tạo trong Phật giáo Nam tông Khmer…

H.Luông

Các tin, bài viết khác