Đón nhận bằng xếp hạng di tích mộ tập thể lực lượng an ninh An Lộc

Ngày 20-3, tại khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND thị xã Bình Long công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc.

Mộ tập thể lực lượng an ninh An Lộc là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, của cuộc kháng chiến chống Mỹ của các chiến sĩ lực lượng an ninh An Lộc nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.  

NG.VIỆT

Các tin, bài viết khác