Đồng chí Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM

UBND TPHCM vừa có quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó đồng chí Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đồng chí Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM
Đồng chí Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM

Theo quyết định, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TPHCM. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực từ chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quản lý tài chính ngân sách; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Đội biên phòng TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và theo dõi chỉ đạo các quận 1, 7, huyện Cần Giờ.

Đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Đồng chí Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với xây dựng TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty... và theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Chánh, Hóc Môn.

Đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách. Cụ thể, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực như triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; ngân hàng; hải quan, kho bạc; thuế; thương mại, dịch vụ, du lịch...

Đồng chí Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo các Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) và một số Tổng Công ty; theo dõi, chỉ đạo quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân.

Cùng với đó, phối hợp theo dõi Cục Thuế TPHCM, Cục Hải quan TPHCM, Cục Quản lý thị trường TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM; các doanh nghiệp về bảo hiểm, chứng khoán, tài chính trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai; nông thôn mới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước…

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và một số công ty... và theo dõi, chỉ đạo quận 11, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè.

Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác thanh tra; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn…

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban An toàn giao thông TP, Ban Tiếp công dân… và theo dõi, chỉ đạo quận 6, 10, 12, Tân Phú.

Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác khoa học công nghệ. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm y tế, giáo dục và đào tạo; lao động - thương binh và xã hội; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; xây dựng đô thị thông minh; công tác giảm nghèo…

Đồng chí Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ... và theo dõi, chỉ đạo quận 3, 5, 8, Tân Bình.

Tin cùng chuyên mục