Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư ảnh 2

TRẦN LƯU - PHAN THẢO - Đồ hoạ: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />