Động lực của sự phát triển

SGGP
Trong những ngày tháng 5 này, nhiều đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên và các tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu thuộc Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) đã được vinh danh qua việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các gương điển hình được Đảng Ủy HFIC tuyên dương tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Các gương điển hình được Đảng Ủy HFIC tuyên dương tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy HFIC Nguyễn Công Tĩnh, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở đảng, doanh nghiệp trong Đảng bộ HFIC đã có nhiều việc làm hay, thiết thực, góp phần tạo nên không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn đơn vị.

Tạo phong trào thi đua sâu rộng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hoạt động giàu ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động HFIC, tạo thành các phong trào thi đua sâu rộng, đem lại hiệu quả tích cực, trực tiếp đến kết quả hoạt động của HFIC trong việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội do Thành ủy, UBND TPHCM tin tưởng giao phó.

Theo đồng chí Nguyễn Công Tĩnh, tính đến nay, hầu hết các cấp ủy đảng đều đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng các cấp của đơn vị. Trong kế hoạch công tác, chương trình công tác hàng năm của các cấp ủy đảng, đoàn thể đều có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể. 

Các đơn vị cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ đảng, đơn vị, đoàn thể ở cơ sở; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng. Một số đơn vị tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện bảng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Đặc biệt, các đơn vị rất chú trọng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, ngành, đoàn thể; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ hàng năm.

Chọn nhiều nội dung đột phá

Đồng chí Nguyễn Công Tĩnh cho biết thêm, các cấp ủy đảng đã dành nhiều sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, đột phá, được đơn vị tự đề ra, đăng ký thực hiện gắn với tinh thần của Chỉ thị 05. Các nội dung đề ra đều được tập trung, quan tâm thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, các cấp ủy đảng cũng chú trọng hơn đến công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình trong đơn vị. Khi thực hiện, tiếp tục chú trọng vào các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, vận động sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, điện tiêu dùng, điện thoại; đề xuất tham mưu lãnh đạo cải tiến lề lối làm việc, bổ sung, điều chỉnh các quy trình tác nghiệp nhằm bớt gây phiền hà cho khách hàng, đối tác.

Đáng chú ý, Đảng ủy HFIC đăng ký và thực hiện thắng lợi nội dung hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2017 (doanh thu đạt 699,263 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 432,403 tỷ đồng, nộp ngân sách 308,956 tỷ đồng). Qua đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố mang tên Bác. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên và người đại diện vốn của HFIC. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiếp tục làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên công ty nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM thì tập trung nghiên cứu, phấn đấu đưa vào kinh doanh loại hình xổ số (cào) biết kết quả ngay nhằm thích nghi với tình hình mới, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường và duy trì sự phát triển ổn định của công ty. Chi ủy Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì xây dựng quy chế trích lập, quản lý và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ cho vay bắt buộc trong hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP…

Theo đồng chí Nguyễn Công Tĩnh, với mục đích tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018, Đảng bộ HFIC xác định nội dung đột phá đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, luôn “nói đi đôi với làm”, thường xuyên quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Phát huy tính tiên phong, làm gương của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, các đồng chí đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán, trước hết là lãnh đạo của mỗi đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung; gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có tính lan tỏa, thấm dần và “bám rễ” vững chắc trong mọi lĩnh vực và trở thành nếp sống đẹp của mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động HFIC.

NGỌC LAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Nếu giải quyết chính xác

- Đúng như dự báo, thị trường chứng khoán đã trở đầu rớt giá mạnh. Bộ phận thua lỗ cấp kỳ nhiều nhất là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường lần đầu (F0).

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn