Đồng Nai kiến nghị Bộ Chính trị không xây dựng thủy điện Đồng Nai 6, 6A

Trước những tác động và nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái cũng như đời sống của người dân nếu xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trên thượng nguồn sông Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị cho ý kiến thống nhất quyết định không đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Theo đó Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, nếu xây dựng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trên thượng nguồn sông Đồng Nai, dù góp phần tăng nguồn điện cho quốc gia nhưng phải đánh đổi nhiều thiệt hại chưa thể lường trước được về môi trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ lưu. Nếu triển khai xây dựng công trình thủy điện trên, hệ sinh thái lưu vực sông Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ bị tác động nặng nề.

Những hoạt động về thi công công trình sẽ phá hủy thảm thực vật đặc trưng rất đa dạng và phong phú về thành phần loài, rừng hệ sinh thái đất ngập nước; làm mất diện tích đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học, làm thay đổi tiểu vùng khí hậu. Tác động đáng lo ngại nhất đối với đa dạng sinh học đó là sự thay đổi dòng chảy trên sông Đồng Nai gây ảnh hưởng lớn đến vùng đất ngập nước Bàu Sấu đã được Công ước Quốc tế công nhận khu Ramsar.

Hiện nay Vườn Quốc gia Cát Tiên đang được UNESCO thẩm định để công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Mặt khác, ngày 27-9-2012, Thủ tướng đã ban hành quyết định xếp hạng vườn Quốc gia Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt. Do đó việc triển khai xây dựng công trình thủy điện trên sẽ ảnh hưởng đến việc công nhận di sản và di tích quốc gia trên.

Chưa hết nếu xây dựng, công trình thủy điện này sẽ gây ngập lụt vào mùa mưa và khô hạn vào mùa khô; tác động đến sinh kế của người dân và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vùng hạ lưu; tác động đến đặc trưng văn hóa cộng đồng dân cư bản địa vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

D.Thành

Các tin, bài viết khác