Thủy điện Srok Phu Miêng

Được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 91,4 tỷ đồng

Lắp máy tổ máy 1, công trình thủy điện Srok Phu Miên.

Ngày 9-12, tại công trình xây dựng thủy điện Srok Phu Miêng, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Phước đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án thủy điện Srok Phu Miêng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho dự án thủy điện Srok Phu Miêng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là 91,4 tỷ đồng.

Thời gian hỗ trợ lãi suất sau đầu tư bắt đầu từ quý 3-2007 và kết thúc vào quý 3-2017.

Dự án thủy điện Srok Phu Miêng có tổng mức đầu tư 1.048 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình có 2 tổ máy, công suất 51 MW.

Sau 2 năm xây dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang tiến hành lắp máy, chuẩn bị ngăn sông Bé. Dự kiến tổ máy 1 phát điện vào tháng 10-2006.

Đ.Th.

Các tin, bài viết khác