Gần 100% xã có điện lưới quốc gia

(SGGP).- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo đã vượt kế hoạch. Cụ thể, tính đến cuối năm 2015, cả nước có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ; 99,8% số xã với 98,76% số hộ dân nông thôn có điện lưới, vượt 0,76% so với chỉ tiêu được giao. Tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hầu hết nhân dân đã được sử dụng điện.

EVN đã cơ bản hoàn thành công tác tiếp nhận và tiến hành cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp đến các hộ dân với mục đích để người dân nông thôn được hưởng lợi từ chính sách giá điện của Chính phủ. Giai đoạn 2011 - 2015 đã tiếp nhận gần 1.370 xã tương ứng với trên 1,97 triệu hộ dân nông thôn. Số khách hàng được EVN cung cấp điện trực tiếp đến nay đạt 23,7 triệu khách hàng, tăng trên 6 triệu khách hàng (tăng 31%) so với năm 2010. Nhằm đảm bảo cấp điện thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển và giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng, EVN đã đầu tư cấp điện cho 9/12 huyện đảo.

Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị liên quan cũng đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương với các dự án cụ thể để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Sản lượng điện tiết kiệm hàng năm đạt từ 1,7% - 2,5% sản lượng điện thương phẩm. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm nội địa so với với tốc độ tăng trưởng GDP của giai đoạn 2011 - 2015 là 1,84 lần.


LẠC PHONG

Các tin, bài viết khác