Gần 16.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Long An

Theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015, tỉnh Long An huy động hơn 15.700 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2015 có 36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn được tỉnh tập trung phát triển hoàn thiện đường giao thông đến UBND xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã; đến năm 2015 đảm bảo cho 36 xã hoàn thành tiêu chí số 2 là tiêu chí giao thông với tổng kinh phí đầu tư là 3.192 tỷ đồng. Về tiêu chí điện, tỉnh phấn đấu đến năm 2015 có 85% số xã (141 xã) đạt với tổng kinh phí 1.180 tỷ đồng. 

Riêng năm 2012, tỉnh trích ngân sách đầu tư 1.075 tỷ đồng, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 474 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 911 tỷ đồng tập trung xây dựng nông thôn mới. Long An phấn đấu đến năm 2013 có 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

P.Tr.

Các tin, bài viết khác