Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp tháng 1-2022

Sáng 5-1, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin, dự kiến có gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp trong tháng 1-2022.
Chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ hưu trí

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 7-12-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. 

Theo đó, từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12-2021 đối với các đối tượng như: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

Với sự điều chỉnh này, BHXH Việt Nam dự kiến, cả nước có khoảng 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo nghị định này với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1-2022 gần 1.052 tỷ đồng. 

BHXH Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hằng tháng, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lương hưu và trợ cấp, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tin cùng chuyên mục