Hà Nội ban hành khung giá đất

Giá đất ở các huyện được điều chỉnh tăng lên

Ngày 3-1-2006, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quyết định số 05/2006/QĐ-UB về khung giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội, áp dụng cho 7 trường hợp (như quy định tại Luật Đất đai); không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại quyết định này.

Một số điểm đáng lưu ý tại Quyết định 05/2006 nêu trên là giá đất ở tối đa ven trục đường giao thông chính thuộc các huyện được điều chỉnh tăng lên đến 4,5 triệu đồng/m2, giá tối đa đất ở tại các khu dân cư nông thôn cũng tăng lên đến 1,5 triệu đồng/m2; giá tối thiểu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đô thị được điều chỉnh giảm xuống còn 900.000 đồng/m2.

Giá tối đa, tối thiểu đối với đất ở khu vực nội thành cơ bản được giữ nguyên. Giá đất nông nghiệp tại khu vực các quận nội thành được xác định bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có cùng hạng đất; giá đất vườn, ao nằm xen kẽ trong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, được xác định bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng hạng đất nhưng không cao hơn giá đất ở liền kề.

A.P.
 

Các tin, bài viết khác