Giải quyết chế độ, chính sách với trường hợp không bố trí việc khác khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 31 về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2030.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và phải căn cứ vào thực tiễn cùng các yếu tố tác động liên quan, yếu tố đặc thù, không vì sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định, phát triển của thành phố.

anh-chup-man-hinh-2024-02-22-luc-203046-7272.png
Thường trực Quận ủy, UBND quận 4 trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 4 phường thuộc diện sáp nhập. Ảnh: THU HƯỜNG

Chỉ thị cũng phân công các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở và chỉ đạo thực hiện sắp xếp đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

Ban Cán sự đảng UBND TPHCM được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã với lộ trình chặt chẽ, lấy ý kiến nhân dân.

Trước mắt kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023-2025, trong đó yêu cầu cụ thể đánh giá kỹ các tác động, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để đảm bảo sự tiếp nối giữa giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030. Ngoài ra, việc Thành ủy TPHCM yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt, chủ động để hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào quý 3-2024, để đầu năm 2025 tập trung cho Đại hội các cấp, nhất là cấp xã.

Song song đó, rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở làm việc... sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, gắn với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính; kịp thời hướng dẫn, cập nhật thông tin và có biện pháp bảo đảm thực hiện sắp xếp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ thị cũng giao Đảng đoàn HĐND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo HĐND TPHCM kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp theo đề nghị của UBND TPHCM và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về công tác cán bộ khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định phương án tổng thể, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định đề án của Thành ủy TP Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TPHCM, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, tổng hợp đề xuất, kiến nghị giải quyết vướng mắc, khó khăn của cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy…

Tin cùng chuyên mục