Giám sát chặt tài chính của các hội, quỹ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, thời gian tới, cần tăng cường giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố; việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội.

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Hội nghị có đại diện 355 hội, 45 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động phạm vi cả nước cùng dự.

Giám sát chặt tài chính của các hội, quỹ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội nghị lần này sẽ quán triệt một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến hội quần chúng; trao đổi, thảo luận một số nội dung về phòng chống rửa tiền; về độ tuổi; hội nghị, hội thảo quốc tế; quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại và khai trương trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ.

Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và khuyến nghị để hội, quỹ hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ và phát huy vai trò, vị trí của hội, quỹ ngày càng tích cực tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, tính đến 12-2021, cả nước có hơn 93.000 hội (trong đó có 28 hội có tính chất đặc thù). Cả nước hiện có gần 3.000 quỹ, gồm 85 quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, số còn hoạt động trong phạm vi địa phương.

Theo bà Thang Thị Hạnh, về cơ bản, mô hình tổ chức, hoạt động của các hội, quỹ phù hợp với quy mô, tính chất, vai trò của từng hội, quỹ. Các hội, quỹ từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò và có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều hội, quỹ đã phát huy vai trò, vận động đông đảo hội viên và huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Giám sát chặt tài chính của các hội, quỹ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (ngồi giữa) cùng ông Triệu Tài Vinh (Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương) đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có hội, quỹ hoạt động hình thức; chưa phát huy tính tự chủ,  hiệu quả chưa cao, chưa quản lý tốt các pháp nhân trực thuộc; có xu hướng hành chính hóa hoạt động hội, quỹ; cá biệt còn có một số hội, quỹ mất đoàn kết trong nội bộ.

Theo bà Thang Thị Hạnh, thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra các chủ trương và ban hành các văn bản nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tạo điều kiện cho các hội, quỹ hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, sau hơn 12 năm thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đến nay đã phát sinh bất cập về cơ chế, chính sách đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; còn thiếu các chế tài xử lý khi các hội vi phạm pháp luật và điều lệ trong quá trình hoạt động; chưa có quy định đình chỉ hoạt động của hội khi hội có mâu thuẫn nội bộ và vi phạm pháp luật…

Giám sát chặt tài chính của các hội, quỹ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền ảnh 3 Bà Thang Thị Hạnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong khi đó, sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 93 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thấy một số quy định còn chưa đồng bộ. Chưa có quy định cụ thể việc quỹ thực hiện kiểm toán độc lập về tài chính, tài sản của quỹ khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch.

Bà Thang Thị Hạnh đề nghị thời gian tới cần nghiêm túc quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về hội, quỹ để ngăn ngừa dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; khẩn trương tham mưu ban hành nghị định thay thế Nghị định số 45. Đồng thời, rà soát việc thực hiện Nghị định số 93 tham mưu sửa đổi một số quy định pháp luật đã phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ khai trương trang thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên website của Bộ Nội vụ tại đường link: http://csdlhoiquy.moha.gov.vn để người dân nắm bắt thông tin.

Tin cùng chuyên mục