Giám sát tối cao về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống Covid-19

Hôm nay 29-5, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5. Quốc hội sẽ dành trọn ngày làm việc đầu tuần để giám sát tối cao về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống Covid-19 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Trong tuần, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đáng lưu ý, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (chiều 30-5).

Một hoạt động quan trọng khác cũng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi diễn ra ngày 31-5 và sáng 1-6 là: Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023. Các thành viên Chính phủ dự kiến phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chiều 1-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022.

Tin cùng chuyên mục