Giãn thuế hàng chục ngàn tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách giãn thuế cho doanh nghiệp với số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, ngành thuế đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 6.370 tỷ đồng; gia hạn thuế với thuế giá trị gia tăng khoảng 51.320 tỷ đồng. Trong đó, số thuế doanh nghiệp, tổ chức đã nộp vào ngân sách nhà nước chỉ khoảng 15.000 tỷ đồng, số thuế còn tiếp tục được gia hạn khoảng 36.300 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1, quý 2-2022 phát sinh thuộc diện được gia hạn khoảng 40.000 tỷ đồng; số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà người nộp thuế đã nộp khoảng 30.000 tỷ đồng; số thuế còn tiếp tục được gia hạn là khoảng 10.000 tỷ đồng…

Ngoài ra, Nhà nước cũng ban hành một số chính sách mới hỗ trợ người nộp thuế có hiệu lực trong năm 2022 như: giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ), thực hiện đến ngày 30-9-2022 ước tính làm giảm thu khoảng 16.000 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ước tính làm giảm thu khoảng 1.180 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa ước tính làm giảm thu ngân sách trong 9 tháng khoảng 13.920 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục