Giao dịch không dùng tiền mặt qua QR code tăng gần 893%

Ngày 7-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục tăng trưởng, trong đó thanh toán qua phương thức QR code có xu hướng tăng mạnh.

Cụ thể, theo Vụ Thanh toán (NHNN), tính đến cuối tháng 1-2024, trên thị trường có 20.986 cây ATM, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, cả nước có 554.580 POS, tăng 32,68% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng 1-2024, giao dịch TTKDTM tăng hơn 63 % về số lượng và hơn 41 % về giá trị, qua kênh Internet tăng gần 58% về số lượng và hơn 32% về giá trị, qua kênh điện thoại di động tăng gần 69% về số lượng và hơn 41% về giá trị.

qr-code-3833.jpg
Thanh toán không dùng tiền mặt qua phương thức QR Code tăng trưởng mạnh

Thanh toán qua POS tăng gần 17% về số lượng và tăng gần 14% về giá trị. Thanh toán qua ATM giảm hơn 15% về số lượng và giảm gần 19% về giá trị. Đặc biệt, thanh toán qua phương thức QR code tăng gần 893% về số lượng và hơn 1.000% về giá trị.

Theo NHNN, các số liệu trên cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang TTKDTM tăng mạnh. Để thúc đẩy hoạt động ngân hàng số, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, NHNN đã nghiên cứu ban hành, trình ban hành và triển khai nhiều chính sách quan trọng.

Đơn cử, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó có nhiều quy định về đẩy mạnh TTKDTM và hoạt động ngân hàng số, chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán Việt Nam đến năm 2030 và tiếp tục triển khai mở tài khoản thanh toán của cá nhân, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử (eKYC), quy định cho vay bằng eKYC, quy định về bảo lãnh điện tử…

Tin cùng chuyên mục