Góc ảnh đẹp

Góc ảnh đẹp
Góc ảnh đẹp ảnh 1

Cánh cò trên đầm sen Đồng Tháp. Ảnh: AN DUNG