Tên đường bất nhất

Tên đường bất nhất

Đường Bàu Cát 9 phường 14, Q. Tân Bình giao nhau với Âu Cơ chỉ dài gần 100m mà có rất nhiều ổ gà, ổ voi, đất đá, rác (ảnh). Cần nói thêm, số nhà ở đây ghi tên đường Bàu Cát 9 nhưng cột biển báo ghi là đường Bàu Cát 8.

Đọc nhiều nhất