Hà Nội: 100% sở, ngành, quận, huyện triển khai áp dụng ISO

Đến thời điểm này, 100% Sở, ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã triển khai xây dựng ISO; trong đó có 19 Sở, ngành và 23 quận, huyện đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Hà Nội phấn đấu, đến năm 2010, 100% Sở, ban, ngành và quận, huyện sẽ được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO; đến 2012, có 100% số xã phường, thị trấn được cấp chứng chỉ ISO.

Đây là thông tin được ông Lê Xuân Rao, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo ISO của thành phố Hà Nội cho biết ngày 21/7 tại hội thảo và tập huấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố Hà Nội. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện ISO ở các quận, huyện, sở, ngành và cán bộ của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn thành phố đã tham dự cuộc hội thảo và tập huấn này.

Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 là Tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ban hành và được Việt Nam chấp nhận thành Tiêu chuẩn quốc gia, phổ biến áp dụng cho mọi tổ chức liên quan từ sản xuất, kinh doanh tới dịch vụ, kể cả dịch vụ hành chính.

Tại cuộc hội thảo, đại diện các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Hà Nội đều thống nhất: ISO 9001: 2000 là phương pháp quản lý khoa học, phục vụ thiết thực cho cải cách hành chính thông qua quy trình xử lý công việc, đơn giản và minh bạch về yêu cầu của” đầu vào”, về trình tự các bước thực hiện và ranh giới trách nhiệm của các bên liên quan, về căn cứ pháp lý và cả thời gian khống chế.

Xây dựng hệ thống quản ý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng cho thấy, môi trường làm việc thuận lợi hơn, tạo điều kiện nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị hành chính, nhất là ở cấp huyện, thị xã và xã, phường, việc triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn ISO còn gặp khó khăn do trình độ đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế....

TTXVN

Các tin, bài viết khác