Hà Nội hỗ trợ phí cho người dân khi đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua VNeID

Ngày 15-5, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ phí cho người dân khi đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua VNeID

Theo đó, nghị quyết quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP Hà Nội. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

2B5A2540.JPG.jpg
Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn trình bày Tờ trình tại Kỳ họp

Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện gồm: hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của các đối tượng quy định của nghị quyết này mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó là hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); mức hỗ trợ 100.000 đồng/lần/người. Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng khác, mức hỗ trợ 200.000 đồng/lần/người.

Trường hợp đối tượng quy định của nghị quyết này có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp). Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giao Sở Tư pháp.

1A6A3467.JPG.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, năm 2021- 2023, TP Hà Nội đã cấp khoảng 222.500 phiếu lý lịch tư pháp và trung bình mỗi ngày, Sở Tư pháp tiếp nhận trên 500 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân, tổ chức. Thực hiện chỉ đạo trên của Chính phủ, từ ngày 22-4, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp của TP Hà Nội đã được triển khai thí điểm trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

Đến nay, Sở Tư pháp Hà Nội đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ, trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID và có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố. Số liệu trên cho thấy dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, số lượng người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp còn chưa cao. Vì vậy, TP Hà Nội cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ này.

Tin cùng chuyên mục