Hà Nội quyết định lập quận Gia Lâm với 16 phường

HĐND TP Hà Nội tán thành thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

Ngày 22-9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc.

Theo đó, thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm hiện tại.

Quận Gia Lâm sau khi được thành lập có diện tích 116,64km2, dân số hơn 300.000 người, với 16 phường trực thuộc bao gồm: Trâu Quỳ, Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng và Kim Đức.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình về việc thành lập quận Gia Lâm tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình về việc thành lập quận Gia Lâm tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội

Cùng với sự phát triển rất nhanh về kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa cao và sự phát triển, lấp đầy của các khu, cụm công nghiệp tại huyện Gia Lâm những năm qua đã kéo theo lực lượng lao động từ các địa phương khác tới làm việc và sinh sống, làm tăng áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng như: nhà ở, giao thông, y tế.... Đồng thời tạo ra những khó khăn, áp lực nhất định trong công tác quản lý hành chính, trật tự xây dựng, quy hoạch kiến trúc, kết cấu hạ tầng, các thiết chế xã hội... Với bộ máy quản lý hành chính Nhà nước được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn hiện nay của huyện.

Từ thực tế đó, để đảm bảo cho mục tiêu, định hướng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho huyện Gia Lâm nói riêng cũng như lợi ích của TP Hà Nội nói chung, cần có một giải pháp quản lý phù hợp hơn nữa trong công tác chính quyền địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả của chính quyền trong quản lý tổng thể xã hội.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập quận Gia Lâm

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập quận Gia Lâm

Việc thành lập quận Gia Lâm được nhận định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; khai thác tối đa lợi thế kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của người dân.

Tin cùng chuyên mục