Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động 5 tổ chức hành nghề luật sư

(SGGP).- Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của 5 tổ chức hành nghề luật sư (LS) trên địa bàn thủ đô. Lý do thu hồi đối với 5 tổ chức hành nghề LS nói trên đều do LS là người đại diện theo pháp luật (trưởng văn phòng, giám đốc) vi phạm điều lệ hoạt động, bị xóa tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn LS Hà Nội.

5 tổ chức hành nghề LS này bao gồm: Văn phòng LS (VPLS) Ngọn lửa Việt, VPLS Vạn Xuân, VPLS TNT Thành An, VPLS Bảo Châu và cộng sự và Công ty luật TNHH Ngọc Thanh.

Trước đó, Đoàn LS Hà Nội đã ra quyết định xóa tên 16 LS thuộc Đoàn LS Hà Nội do nợ phí thành viên nhiều năm.  

TR. PHAN

Các tin, bài viết khác