Hà Nội: Trước 30-6 phải đề xuất xử lý nhà đất công sử dụng sai mục đích

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất khẩn trương xây dựng phương án và đề xuất xử lý từng cơ sở nhà, đất, báo cáo các đơn vị trực tiếp quản lý trước ngày 15-5-2008, báo cáo Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố trước ngày 30-6-2008. Về cơ bản, việc xử lý (thu hồi, điều chuyển) các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị sử dụng không đúng quy định sẽ được thực hiện trong năm 2008.

UBND TP Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ cho chủ trương lập quy hoạch tập trung thành khu công sở cơ quan hành chính Nhà nước các bộ, ngành trên địa bàn thành phố; cho phép thành phố xác định diện tích làm việc công sở (đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp) theo hệ số 1,5 so với tiêu chuẩn, định mức chung, để phù hợp với yêu cầu quy hoạch xây dựng, hiện đại hóa công sở.

A.PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác