Hà Tĩnh: Kiểm tra an toàn lao động tại Dự án Formosa

(SGGP).- Ngày 20-5, UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại Dự án Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) đang thi công Khu liên hợp gang thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn kiểm tra gồm có các thành viên của Sở LĐTB-XH, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh do ông Đào Quang Hưng, Chánh Thanh tra Sở LĐTB-XH làm trưởng đoàn.

Trong 45 ngày, đoàn sẽ có nhiệm vụ kiểm tra một cách toàn diện việc chấp hành các quy định về an toàn lao động của 15 doanh nghiệp gồm các nhà thầu ở Việt Nam và nhà thầu nước ngoài đang hoạt động tại Dự án Formosa Hà Tĩnh, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra một số nhà thầu phụ có liên quan. Đoàn sẽ thông qua Sở LĐTB-XH báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu lên UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác an toàn lao động tại Dự án Formosa.

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác