Hà Tĩnh: Thu ngân sách năm 2013 ước đạt trên 5.500 tỷ đồng

(SGGPO).- Sáng 16-12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 8 để đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013, về công tác thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Báo cáo tại kỳ hợp thứ 8, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2013 đạt 14,8%, trong đó năm 2011 đạt 11,68%, năm 2012 đạt 13,44%, năm 2013 dự kiến đạt 19,2%. GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước năm 2013 ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nội địa ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 58,5% kế hoạch trung ương giao, tăng 7,9% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao. Hà Tĩnh thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao của cả nước.

Trong 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã xây dựng được 1.599 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (năm 2013 dự kiến 1.000 mô hình). Dự kiến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 7 xã về đích nông thôn mới...
 
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kế hoạcch thời gian tới phải coi trọng nông nghiệp là hàng đầu, kêu gọi xúc tiến đầu tư để lấp đầy Khu kinh tế Vũng Áng và các cụm công nghiệp khác để không ngừng tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho con em Hà Tĩnh, phát triển các ngành nghề dịch vụ, cải cách hành chính, bố trí công nghiệp – thương mại – dịch vụ trên tinh thần quy hoạch phát triển Hà Tĩnh đã lập, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới song song và hài hòa với xây dựng phát triển đô thị.

Dương Quang

Các tin, bài viết khác