Hạn hán kéo dài ở Thanh Hóa - Hơn 20.000ha lúa thiếu nước

Do hạn kéo dài nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất vụ mùa của nông dân Thanh Hóa, nhiều diện tích không thể gieo cấy theo kế hoạch và chậm so với lịch thời vụ. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 21.500ha chưa có nước để gieo cấy và làm mạ. Diện tích hạn và có nguy cơ xảy ra hạn nặng trên địa bàn toàn tỉnh hiện đã lên tới gần 30.000ha.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo việc đắp đập ngăn sông Mã để cung cấp nước cho trạm bơm Kiểu, nạo vét cửa sông Lèn, phá đá cửa vào trạm bơm Hoằng Khánh (Hoằng Hóa – Thanh Hóa), lắp đặt thêm 3 trạm bơm dã chiến, bổ sung 32 máy bơm, 3 máy biến áp, khoan 15 giếng cấp nước sinh hoạt, triển khai đóng 2 cửa âu Mỹ Quan Trang và Báo Văn để cấp nước ngọt cho dân sống trong vùng Nga Sơn...

Đ.Hợp

đ.hợp

Các tin, bài viết khác