Hạn hán ở Bắc Bình - Bình Thuận

Chở nước sinh hoạt cho người dân ở xã Sông Bình. Ảnh: Hồng Hóa - TTXVN

Theo tin TTXVN, đến đầu tháng 3/2005, hạn hán ở Bắc Bình (Bình Thuận ) đã ở tình trạng hết sức nghiêm trọng.

Hầu hết các sông, suối đều đã cạn kiệt, 80% giếng nước tự đào đã không còn nguồn nước.

Hiện tại, hơn 3.000 hộ/11.000 khẩu đã thiếu ăn cần được cứu trợ lương thực khẩn cấp, hàng ngàn hộ dân trong huyện phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.

Một số bệnh về mắt, đường ruột đã có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây dịch trên người và gia súc.

Kh.D

Các tin, bài viết khác