kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Hiện thực hóa lý tưởng nhân văn của Cách mạng Tháng Mười Nga

SGGP
1. Cách đây 103 năm  (7-11-1917), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là V.I. Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga vùng dậy khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên nhà nước Xô Viết.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, khi giai cấp công nhân và nông dân lần đầu tiên làm chủ vận mệnh bằng chính sức mạnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện trọng đại bậc nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, “thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới” góp phần thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Dưới ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên thế giới, một chế độ xóa bỏ mọi áp bức, bất công, đem lại công bằng, bình đẳng và tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của các giai cấp bóc lột trước đó. Phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội được Cách mạng Tháng Mười Nga thức tỉnh, cổ vũ, trở thành những làn sóng to lớn trong thế kỷ XX.

Hiện thực hóa lý tưởng nhân văn của Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh 1 Lênin phát biểu ý kiến từ trên xe thiết giáp ở ga xe lửa Phần Lan. Ảnh: Tư liệu

2. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười ảnh hưởng to lớn đến thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thu ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, đã viết: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cẩm nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. 

Hơn 90 năm, từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trung thành với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở đầu là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, rồi chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, những lý tưởng nhân văn và nhân đạo cao cả của Cách mạng Tháng Mười Nga được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện nay, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng cả năm ước đạt 2%-3%; là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hóa, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015 (theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, năm 2020 Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN); GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD. 

Dù dịch Covid-19 đang gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Hội nhập quốc tế về chính trị - an ninh - quốc phòng, xã hội - văn hóa và các lĩnh vực khác ngày càng sâu sắc. Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 nước là thành viên của Liên hiệp quốc, có quan hệ, hợp tác với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia... Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại; “lòng dân, ý Đảng” luôn hòa quyện, gắn kết chặt chẽ trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

3. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chứa đựng những yếu tố khó lường; các thế lực thù địch đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều âm mưu và thủ đoạn mới, chống phá quyết liệt chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của những người cộng sản.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới, đặc biệt với cách mạng Việt Nam. Mặc dù con đường đi có khác nhau, song Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam đã gặp Cách mạng Tháng Mười Nga ở mục đích cuối cùng là thiết lập nền dân chủ, tự do, hạnh phúc cho nhân dân lao động. Thực tiễn cách mạng Việt Nam, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, đặc biệt là thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế đã chứng minh sự đúng đắn và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà Cách mạng Tháng Mười Nga là ánh sáng soi đường.

PGS-TS VŨ QUANG VINH
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai mới nhất đã có một số thay đổi quan trọng

So với dự thảo vừa được UBTVQH xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề cách đây đúng 1 tuần, dự thảo Luật Đất đai mới nhất được trình Ủy ban Kinh tế hôm nay 29-9 đã có một số thay đổi quan trọng. Chẳng hạn, không quy định trường hợp thu hồi khi có 80% người có đất thu hồi đồng ý như trong dự thảo luật trước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Viện trợ phi chính phủ đạt trên 4,3 tỷ USD trong hơn 20 năm

Ngày 30-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) về quản lý viện trợ không hoàn lại năm 2022 nhằm phổ biến, cập nhật, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác PCPNN cho các cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Huỳnh Thanh Phong được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Công thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />