Bạn đọc viết

Vì đâu phòng mạch “đen” tồn tại?

(Nhân đọc bài: “Phòng mạch tại TPHCM – Bị thả nổi”, Báo SGGP ngày 15-1-2008)

Gần đây báo chí liên tục đưa tin tại TPHCM xuất hiện hàng loạt phòng mạch “đen”, các phòng mạch này bỏ mặc những nguyên tắc hành nghề trong y học, xem thường tính mạng của người khác, công khai hoạt động vụ lợi trên sức khỏe của người dân. Thực trạng này đã có thời gian công chúng lên tiếng phản ứng kịch liệt nhưng vẫn chưa được xử lý.

Ngược lại, phòng mạch “đen” vẫn tồn tại và ngày càng xuất hiện trên quy mô rộng hơn. Vì đâu phòng mạch “đen” lại nhiều như vậy? Thiết nghĩ những yếu tố sau đây là nguyên nhân kéo dài tình trạng này.

Thứ nhất, công tác kiểm tra, thanh tra các phòng mạch, phòng khám đa khoa chưa được thực hiện thường xuyên, nếu có cũng chỉ làm qua loa, chưa hết trách nhiệm.

Thứ hai, hầu hết những phòng mạch tư, phòng khám đa khoa là do những người ở một bệnh viện lớn, một trung tâm y tế, trực tiếp mở phòng mạch. Bên cạnh đó còn có phần nhỏ bộ phận con cháu, người thân được bảo lãnh đứng ra mở phòng mạch, phòng khám tư.

Vì vậy việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên đối với phòng mạch, khu khám chữa trị tư nhân còn bị hạn chế, thậm chí có phòng mạch cả năm vẫn không qua thanh tra 1 lần.

Thứ ba, trước đây vẫn có một số trường hợp phòng mạch vi phạm nhiều nguyên tắc khám chữa bệnh bị phát hiện nhưng Thanh tra Sở Y tế TPHCM vẫn chưa có biện pháp mạnh tay với những cơ sở này.

Đề nghị Thanh tra Sở Y tế TPHCM sớm có biện pháp xử lý nghiêm những phòng mạch này. Mặt khác tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các phòng mạch. Thiết nghĩ số lượng phòng mạch “đen” không chỉ dừng lại ở con số 20 qua đợt thanh tra mới đây.

MỸ DUYÊN
(phonuimuamua180187@yahoo.com)